Collectief om de uitrol
van 5G te stoppen

Homepage  FR

Oudere acties

Klacht tegen de RTBF-columnist Amid Faljaoui en klacht wegens fake news

In zijn economische kroniek van 16 juli, gepubliceerd op de website van de RTBF en op Classic 21, maakte Amid Faljaoui bijzonder schokkende opmerkingen over burgers die de uitrol van 5G weigeren*. Volgens hem zouden hun argumenten "fantasie" en "een light-samenzwering" zijn ; deze burgers zouden het slachtoffer zijn van "psychologische vooringenomenheid" die hen zou beletten alle voordelen van 5G ten volle te waarderen en dit burgerverzet zou het resultaat zijn van "irrationele discussies".

Dit discours, dat lasterlijk en zelfs beledigend is, kan geen enkele zichzelf respecterende journalist rechtvaardigen, dat bovendien nog uitgezonden is door een openbare omroep.

Om zijn discours met feiten te onderbouwen, brengt Amid Faljaoui, alleen argumenten aan die getuigen van een verwarrende domheid, zoals dat 5G een revolutie zal teweegbrengen in de geneeskunde, omdat online consultaties makkelijker zouden zijn vermits dan meer data per seconde kan verstuurd worden.
Afgezien van het feit dat het uiterst twijfelachtig is of geneeskunde op afstand gunstig zou zijn voor iedereen, heeft Amid Faljaoui wellicht nog nooit gehoord van glasvezel kabel, waarmee gegevensoverdracht veel sneller gaat dan met 5G en daarnaast ook nog betrouwbaarder is .
Op die manier profileert Faljaoui zich als een simplistische propagandist van een omstreden technologie: dat is zijn recht, maar onaanvaardbaar op openbare media, zeker met zijn minachtende en beledigende houding tegenover burgers met een andere mening dan de zijne.

__
* Lees of luister naar de kroniek van Amid Faljaoui:

Het Collectief stop5G.be stelt voor dat u een schriftelijke klacht over dit artikel stuurt naar de Ombudsdienst van de RTBF en een verontschuldiging of een recht op antwoord vraagt.

Deze dienst dient binnen 30 dagen na ontvangst van uw klacht te reageren. Indien de RTBF niet antwoordt of indien het antwoord onbevredigend is, kan u contact opnemen met de Ombudsdienst van Wallonië en de Federatie Wallonië-Brussel (www.le-mediateur.be).
Daarnaast kan u in uw klacht ook het fake news vermelden, verspreid door veel media, politici en lobbyisten, dat de EU de uitrol van 5G zou opleggen zoals op deze webpagina van de RTBF.

Dat is niet correct: op de website van de EU over de digitale strategie en de veiligheidsnormen voor elektromagnetische straling staat, "Het beleid inzake bescherming van de gezondheid is een bevoegdheid van de lidstaten, zij zijn vrij om strengere eisen te stellen".

Dit betekent dat een staat of een gewest zodanige normen kan vaststellen dat de uitrol van 5G onmogelijk of bijna onmogelijk is, zoals momenteel het geval is in het Brussels Gewest (zie de EU website).

Er zijn twee manieren om contact op te nemen met de Ombudsdienst van de RTBF:

1) Het formulier invullen op deze pagina

www.rtbf.be/entreprise/contact-et-question/mediation/detail_plaintes-et-interpellations?id=9309357

2) Per post naar het adres

RTBF Médiation
Reyerslaan 52 (bus 30)
1044 Brussel

Schrijf naar uw burgemeester dat u tegen de uitrol bent van 5G-antennes door Proximus.

Op 31 maart kondigde Proximus de uitrol aan van 5G vanaf 1 april in meer dan 30 Belgische gemeenten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de frequentiebanden die het bedrijf momenteel bezit en die werden gebruikt voor mobiele telefonie volgens de vroegere normen (3G in het bijzonder).

Als u in een van deze gemeenten woont, nodigt het Collectief stop5G.be u uit om uw burgemeester te schrijven, met een kopie naar de gemeenteraadsleden, om te protesteren tegen deze uitrol en om alles in het werk te stellen om Proximus te dwingen zich terug te trekken. Vermits de burgemeester verantwoordelijk is voor de handhaving van de openbare hygiëne en de kwaliteit van de leefomgeving, mag hij de negatieve gevolgen van de elektromagnetische vervuiling voor de gezondheid en de aanzienlijke toename van deze vervuiling die de uitrol van 5G met zich meebrengt, niet negeren. U kan de documenten die op deze site beschikbaar zijn, gebruiken om uw brief kracht bij te zetten, in het bijzonder het modelantwoord dat in het kader van de consultatie van het BIPT werd opgesteld.

Verschillende gemeenten hebben reeds gereageerd (zie hier voor gemeenten in Wallonië en Brussel).

Boycot Proximus

Naar aanleiding van de aankondignig van Proximus over de uitrol van 5G en als u klant bent, kunt u beslissen om hun diensten te boycotten en van provider te veranderen.

Stuur een bericht naar Proximus

Proximus SA
Koning Albert II laan 27
1030 Brussel

Voorbeeld van een brief aan Proximus (in het Frans)

Boycott van Test Aankoop

Telecomlobby, BIPT en Test Aankoop, dezelfde strijd

Actie naar de media

Neem contact op met de TV-zenders en kranten via hun "Informeren" of "Waarschuwen" pagina's op hun websites.

Toon uw verzet tegen 5G

Brief aan de premier

Schrijf naar de eerste minister, of het nu gaat om het BIPT-project of de uitrol van 5G door Proximus.

Voorbeeld van een brief geschreven door Alain Lebrun, advocaat, namens een groep van natuurbeschermingsorganisaties (in het Frans).

Antwoord op de publieke consultatie van het BIPT

De consultatie is afgesloten (24 april 2020 om 10.00 uur). Als voorstander van de "schokstrategie", heeft het BIPT, profiterend van de situatie van angst en moedeloosheid bij de bevolking, maar ook in alle discretie, dit overleg georganiseerd in het midden van de Covid-19-crisis en tijdens de lockdown om zo snel mogelijk zijn ontwerp van frequentietoewijzing voor 5G door te voeren.
Ondanks deze rampzalige omstandigheden voor de democratie hebben velen van u gereageerd. Alleen reeds van de collectieve website stop5G.be werd het BIPT-formulier ("cover") tussen 1 en 24 april 7.257 keer gedownload (6.839+418).

Het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) heeft een openbare consultatie geopend over zijn voorstel om voorlopige gebruiksrechten toe te kennen in de 3600-3800 MHz-band voor 5G.
Het collectief stop5G.be stelt voor dat u op deze consultatie reageert.

Meer informatie (hoe reageren, modelbrief, etc.).