Collectief om de uitrol
van 5G te stoppen

FR

Het collectief stop5G.be werd opgericht op 14 november 2019 naar aanleiding van de overhandiging van de internationale petitie tegen 5G aan de bevoegde ministers op alle beleidsniveaus, zowel federaal als regionaal (zie het persbericht hieronder, "De uitrol van 5G moet dringend gestopt worden").

De primaire doelstelling van het collectief is het stopzetten van de implementatie van 5G, de 5e generatie van mobiele telefoniestandaarden. Het collectief brengt op dit moment reeds een tiental vzw's en feitelijke verenigingen samen, waarvan de lijst hier te vinden is.

Overzicht

Persberichts, enz.terug naar overzicht

29 februari 2020

Het collectief stop5G.be betwist de voorlopige toewijzing van frequentiebanden voor de uitrol van 5G

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) heeft onlangs een oproep gedaan aan de operatoren van mobiele telefonie, geïnteresseerd in de toewijzing van voorlopige gebruikersrechten van frequentiebanden, met als doel de commerciële uitrol van 5G.
[...]
Het collectief stop5g.be roept op tot terughoudendheid en voorzichtigheid en aankondigt al haar vastberadenheid om elk rechtsmiddel te gebruiken om de beslissingen die zullen worden genomen door het BIPT de komende weken tegen te gaan.
Meer lezen

25 januari 2020

Wereldactiedag tegen de uitrol van 5G

Lees de toespraken die werden gehouden op het evenement in Brussel, dat enkele honderden mensen samenbracht.

Photo : Dieter Nijs.

23 januari 2020

  FR   UK

Persbericht naar aanleiding van de protestactie tegen de uitrol van 5G op 25 januari in Brussel.
De motivatie voor deze protestactie, kan u lezen in onderstaande analyse, opgesteld door het collectief stop5G:

De uitrol van 5G: een ongekend planetair experiment dat de mensheid, de biodiversiteit en het planetair evenwicht bedreigt

In september 2016 publiceerde de Europese Commissie een ambitieus actieplan voor 5G - de 5de generatie mobiele telefoonstandaarden - een technologie die wordt voorgesteld als een ongekende vooruitgang voor iedereen. Het zou een beslissende stap voorwaarts zijn en een grote economische kans bieden (Een actieplan voor 5G in Europa, 2017, eesc.europa.eu).

Het officieel discours probeert ons ervan te overtuigen dat het enige doel van de uitrol van 5G is dat we deel moeten uitmaken van de dominante groep landen in de wereldwijde, economische concurrentiestrijd. En dat kan enkel en alleen met deze nieuwe communicatietechnologie die overal en altijd voor een wijdverbreide connectiviteit zal zorgen tussen mensen, dieren en slimme toestellen in hun dagelijks leven (Internet der Dingen / Internet of Things).

De propaganda van 5G-PPP.eu, het publiek-private partnerschap tussen de Europese Commissie en de telecomindustrie, vertelt ons dat 5G de capaciteit van het draadloze telecommunicatienetwerk met een factor 1000 zou verhogen, waardoor 7 biljoen objecten zouden geconnecteerd kunnen worden voor het gebruik van meer dan 7 miljard mensen met een quasi directe verbindingstijd. Als kers op de taart, zouden al deze diensten een energiewinst van 90% opleveren.

Meer lezen

14 november 2019

De uitrol van 5G moet dringend gestopt worden

De internationale oproep www.5gspaceappeal.org , die op 6 november 2019 door 172.395 personen en organisaties uit 204 landen en regio’s werd ondertekend, wordt nu ook aan de federale en regionale regeringen van België overgemaakt.
Deze week zullen de 204 landen en regio’s over de hele wereld de oproep tot hun respectieve regeringen richten
.

De uitrol te land en in de ruimte van 5G, de 5de generatie van mobiele telefoniestandaarden, is volop bezig of wordt in veel landen voorbereid. Amerikaanse bedrijven hebben intussen al tientallen 5G-telecommunicatiesatellieten gelanceerd.

Deze nieuwe realiteit zal op wereldschaal tot ongekende milieuveranderingen leiden. Om het internet der dingen (Internet of Things, IoT) mogelijk te maken is de industrie van plan om miljoenen 5G-antennes te installeren - één om de 50 tot 150 meter in stedelijke gebieden[i] - en om ten minste 20.000 satellieten in een baan om de aarde te brengen. Volgens de prognoses zullen in 2020 20 miljard objecten (zenders) aangesloten zijn, 30 miljard in 2022 en nadien nog veel meer[ii]: per vierkante kilometer zouden tot een miljoen objecten met elkaar kunnen communiceren.

Meer lezen

 

Steun het collectief, geldinzamelingsactie, doe meeterug naar overzicht

14 november 2019

Het collectief zal zijn doel niet kunnen bereiken zonder de steun van zoveel mogelijk mensen. Daarom vragen wij de steun van uw vereniging en andere verenigingen die u kunt aanspreken. Kunnen we op uw hulp rekenen om het bestaan van het collectief, zijn informatie en toekomstige acties door te geven aan uw leden en netwerken?

Om de reeds gemaakte kosten (logo, hosting van de website, stickers, vlaggen) en de kosten die voortvloeien uit haar activiteiten, zoals de huur van vergaderzalen, het drukken van flyers, posters en foldersen de verspreiding van informatie, te dekken, doet het collectief nu een oproep tot donaties. Elke bijdrage, zelfs symbolisch, is welkom (rekeningnummer: BE06 0689 3580 7022, stop5G.be). Uiteraard zijn de activiteiten van het collectief het werk van vrijwilligers en staat het collectief open voor elke nieuwe deelname aan de uitvoering ervan.

Laat ons weten wat u van plan bent met een e-mail naar , zodat we opnieuw contact met u kunnen opnemen en desgewenst uw vereniging aan de bovenstaande lijst kunnen toevoegen.

Om op de hoogte te blijven van en deel te nemen aan onze acties, schrijf u in op onze nieuwsbrief. Voor andere vragen of suggesties kunt u contact met ons opnemen.

 

Nieuwsbrieventerug naar overzicht

Er zijn twee nieuwsbrieven in het Nederlands (met hun Franse equivalent) :

  1. Een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze acties, onze behoeften en ontwikkelingen in België, kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief.
  2. Een brief voor de verspreiding van persberichten.

 

Documenten en video op 5G en elektrosmogterug naar overzicht

Agendaterug naar overzicht

  FR

Zaterdag 25 april 2020, 10:30 - 13:30, Brussel

Demonstratie tegen de uitrol van 5G
ANNULEERD
Als onderdeel van een nieuwe werelddag tegen 5G.

Oudere dagboekaankondigingen

 

Actiesterug naar overzicht

1) Antwoord op de publieke consultatie van het BIPT (tot 21 april 2020)

Het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) heeft een openbare consultatie geopend over zijn voorstel om voorlopige gebruiksrechten toe te kennen in de 3600-3800 MHz-band voor 5G.
Het collectief stop5G.be stelt voor dat u op deze consultatie reageert.

Meer informatie (hoe reageren, modelbrief, etc.).

2) Schrijf naar uw burgemeester dat u tegen de uitrol bent van 5G-antennes door Proximus.

Op 31 maart kondigde Proximus de uitrol aan van 5G vanaf 1 april in meer dan 30 Belgische gemeenten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de frequentiebanden die het bedrijf momenteel bezit en die werden gebruikt voor mobiele telefonie volgens de vroegere normen (3G in het bijzonder).

Als u in een van deze gemeenten woont, nodigt het collectief stop5G.be u uit om uw burgemeester te schrijven, met een kopie naar de gemeenteraadsleden, om te protesteren tegen deze uitrol en om alles in het werk te stellen om Proximus te dwingen zich terug te trekken. Vermits de burgemeester verantwoordelijk is voor de handhaving van de openbare hygiëne en de kwaliteit van de leefomgeving, mag hij de negatieve gevolgen van de elektromagnetische vervuiling voor de gezondheid en de aanzienlijke toename van deze vervuiling die de uitrol van 5G met zich meebrengt, niet negeren. U kan de documenten die op deze site beschikbaar zijn, gebruiken om uw brief kracht bij te zetten, in het bijzonder het modelantwoord dat in het kader van de consultatie van het BIPT werd opgesteld.

Verschillende gemeenten hebben reeds gereageerd, met name Profondeville: "5G: geen uitrol zonder democratisch debat" (in het Frans).

3) Boycot Proximus

Naar aanleiding van de aankondignig van Proximus over de uitrol van 5G en als u klant bent, kunt u beslissen om hun diensten te boycotten en van provider te veranderen.

Voorbeeld van een brief aan Proximus (in het Frans)

Opmerking

De voortdurende toename van elektromagnetische vervuiling is een gevolg van onze levensstijl en dagelijkse keuzes. Die levensstijl aanpassen zou goed zijn voor onze gezondheid en de natuur, bijvoorbeeld door ons mobiel dataverbruik te verminderen, de voorkeur te geven aan bekabelde alternatieven en een vorm van digitale soberheid aan te nemen, waarbij de ideale optie is geen draadloze technologie te gebruiken.

Als je een mobiele telefoon of een smartphone hebt, zou het consequent zijn en beter voor je gezondheid om je apparatuur te beperken tot het gebruik van 2G en 3G wanneer het echt nodig is. Er zijn wetenschappelijke studies (in vitro) die aantonen dat 3G meer cellulaire DNA-breuken veroorzaakt dan 2G. Wat 4G betreft tasten we in het duister en, voor zover wij weten, zijn er geen wetenschappelijke studies die 4G vergelijken met 2G en 3G op het gebied van toxiciteit.

 

Petitiesterug naar overzicht

De Belgische petities werden eind maart 2020 opgestart:

  1. ZEG NEE TEGEN 5G! (26 maart).
  2. Pas de 5G (op 31 maart, na de aankondiging door Proximus van de ontplooiing van 5G in 30 Belgische gemeenten).

Internationale petitie tegen 5G

De oproep van Belgische gezondheidswerkers

Gezien de massale en ondoordachte toepassing van draadloze technologieën, vragen wij, professionals in de gezondheidszorg, aan de verschillende overheden het voorzorgsprincipe toe te passen om de bevolking, in het bijzonder de meest kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen en kinderen, te beschermen.

www.hippocrates-electrosmog-appeal.be

Promotiemateriaal en mobilisatieterug naar overzicht

 

Contactterug naar overzicht