Collectief om de uitrol
van 5G te stoppen

Homepage  FR

Wat zegt de wet over de interpellatie van het college of de gemeenteraad door de burger?

Art 304 §1 van het decreet Lokaal Bestuur bepaalt het volgende: “De gemeenteraad voert een beleid op het vlak van de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van de doelgroepen, met inbegrip van een regeling over het recht van de inwoners om voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad te zetten.”

Dit betekent dat de burgers principieel het recht hebben om vragen op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Elke gemeente kan wel bepalen hoe dit praktisch moet verlopen. Het kan dus bij elke gemeente verschillend zijn.