Collectief stop5G.be
Nieuwsbrief
8 maart 2022
 

 

Samenvatting

Rechtszaken - verzoek om donaties

Zoals u reeds weet, overwegen wij vijf rechtszaken aan te spannen om ons te verzetten tegen de uitrol van 5G en hebben wij hiervoor een oproep tot donaties gedaan, zoals uitvoerig beschreven in onze nieuwsbrief van 19 januari (details over mogelijke rechtszaken, financiële prognose en balans - zie http://stop5g.be/nl/brief/20220119.htm). Ons rekeningsaldo bedraagt nu 9.121 euro, zodat wij maximaal twee bezwaarschriften kunnen overwegen.

Daarom doen wij nogmaals een oproep en stellen wij voor uw familieleden, kennissen en netwerken te informeren. Daartoe kunnen wij u per post de flyer van het Collectief toesturen, waarin het verzoek om donaties is vermeld: stuur een e-mail naar autocollant@stop5G.be met vermelding van het aantal exemplaren dat u wenst en uw postadres (het verzoek om donaties zal binnenkort in het Nederlands worden vertaald).

Ter herinnering:

5G, welke democratie? Een openbare vergadering op het Sint-Jansplein, vlakbij het Brussels Parlement - 10 maart 2022 om 16 uur, Brussel

Deze manifestatie, die oorspronkelijk gepland was op 18 februari maar door het slechte weer werd afgelast, gaat door op donderdag 10 maart 2022 van 16 tot 20 uur op het Sint-Jansplein (1000 Brussel). Belangrijkste onderwerp in de toespraken en discussies is het plan van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de veiligheidslimiet voor radiofrequente elektromagnetische velden te verhogen.

Dit evenement vloeit voort uit de carte blanche gepubliceerd op 8 januari in L'Echo onder de titel "Il est possible de concilier 5G et économie durable à Bruxelles" ("Het is mogelijk om 5G en duurzame economie met elkaar te verzoenen in Brussel"). Het Collectief stop5G.be vindt deze titel volstrekt onaanvaardbaar en heeft geweigerd om het artikel mee te ondertekenen. Wij zien namelijk niet in hoe de uitrol van 5G op welke manier dan ook duurzaam zou kunnen zijn. De elektrosmog die wordt veroorzaakt door de ontwikkeling van generaties mobiele telefonie die elkaar decennium na decennium opvolgen, verwoest onze gezondheid en de biodiversiteit. Andere gevolgen van deze technologische ontsporing zijn de versnelde uitputting van fossiele brandstoffen en andere niet-hernieuwbare grondstoffen, wat onvermijdelijk leidt tot een versnelde vervuiling en klimaatverandering.

Anderzijds is het Collectief het volledig eens met de kritiek dat de burgerparticipatie aan de besluitvorming over de uitrol van 5G in Brussel, werd gemanipuleerd. De zogenaamde inspraak was slechts schone schijn, waardoor niemand zich zou mogen laten misleiden: zie ons persbericht van 19 juni 2021 "Doen alsof je naar de burgers luistert is erger dan ze negeren".

Alle gegevens over deze actie zijn te vinden op www.territoiresans5g.be

Europees burgerinitiatief (ECI) over 5G: "Blijf verbonden, MAAR BESCHERMD"

Dit burgerinitiatief heeft als doel " verbonden maar beschermd te blijven", door " de EU te vragen regelgeving in te voeren die onze gezondheid, de natuur, het milieu en onze privacy beschermt ".

De mogelijkheid om een ECI (Europees burgerinitiatief) te lanceren, werd in het Verdrag van Lissabon van 2007 geïntroduceerd als een " grote stap voorwaarts in de democratie" waarbij 1 miljoen EU-burgers een initiatief moeten ondertekenen om te slagen.

In werkelijkheid is het niets meer dan het recht om een verzoekschrift in te dienen bij de Europese Commissie, die kan weigeren het ECI te registreren nog voordat de handtekeningen zijn verzameld, zoals zij deed voor het ECI tegen het Transatlantisch Handels- en Investeringsverdrag (TTIP), ook bekend als de Transatlantische Vrijhandelszone (TAFTA).

De Commissie kan ook de vereiste 1 miljoen handtekeningen negeren, en aarzelt niet om dit te doen. Van de 100 ECI's heeft er tot nu toe slechts één geleid tot wetswijzigingen: het ECI "Right to Water" (Recht op water): de watervoorziening werd geschrapt in de concessie richtlijnen voor dienstverlening in publiek-private samenwerkingsovereenkomsten.

Een miljoen handtekeningen is evenwel niet voldoende: er geldt een minimum aantal handtekeningen dat in ten minste 7 EU-lidstaten moet worden gehaald - dit minimum is het quorum per land, dat wordt bepaald op basis van het aantal onderdanen van een land (bijvoorbeeld 15.750 voor België).

Dit ECI over 5G is door de Europese Commissie aanvaard en de inzameling van handtekeningen is gestart op 1 maart 2022.

De website is nu online: https://signstop5g.eu/nl

Een laatste opmerking: is het niet paradoxaal om "verbonden maar beschermd te willen blijven"? Dit is althans duidelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de enorme hoeveelheid wetenschappelijke literatuur over de biologische en gezondheidseffecten van kunstmatige radiofrequente elektromagnetische velden, waarvan de eerste gegevens dateren van meer dan 50 jaar geleden. Toch heeft het Collectief om verschillende redenen besloten dit initiatief te steunen, al was het maar om de bevolking bewust te maken van de gevaren van de uitrol van 5G.

Met vriendelijke groet,
Het coördinatiecomité van het Collectief Stop5G.be
www.stop5G.be
Ledenverenigingen van het Collectief stop5G.be

____
Het archief van de brief
Zich abonneren of uitschrijven