Collectief stop5G.be
Nieuwsbrief
6 mei 2021
 

 

Samenvatting

  • Beroepsprocedures tegen de regionale overheden inzake bescherming tegen elektromagnetische straling
  • Displays (publieke informatie over 5G)
  • Verzoek om donaties
  • Rapport en hoorzittingen van de groep experten in het Waals Parlement
  • Ons verzoek om Paul Héroux te horen in het Waalse Parlement
  • Onze verzoekschriften tot nietigverklaring van de vijf besluiten van het BIPT werden afgewezen

Beroepsprocedures tegen de regionale overheden inzake bescherming tegen elektromagnetische straling

Ons persbericht van 22 april 2021:

Door de explosie van allerlei draadloze technologieën, stijgt sinds 30 jaar de vervuiling door radiofrequente elektromagnetische straling (RF-straling) exponentieel: tegenwoordig is bv. bij een frequentie van 1 GHz, de vermogensdichtheid van het elektromagnetische veld 1 miljard maal een miljard keer dat van het natuurlijke veld, zoals dat nog bestond in de eerste helft van de 20 ste eeuw.

Na de ontwikkeling en toepassing van radar tijdens en na de laatste wereldoorlog, hebben wetenschappers de gezondheidseffecten van kunstmatige elektromagnetische straling onderzocht. Zo toonden zij bv. aan dat radiofrequente straling van lage intensiteit negatieve effecten heeft op het immuunsysteem (Kiev Instituut voor Volksgezondheid, 1970 en volgende jaren) en dat radiofrequentie straling de bloed-hersenbarrière kan openen, een essentiële bescherming van de hersenen tegen het binnendringen van schadelijke elementen (Allan Frey, 1975, VS).

Vanaf de jaren 1990, met de komst van de 2 de generatie mobiele telefonie (2G), volgden epidemiologische studies, die aantoonden dat elektromagnetische straling gezondheidsschade veroorzaakt.

Nationale en internationale gezondheidsautoriteiten hebben geen enkele les getrokken uit deze eerste waarschuwingen en studies, noch uit de vele oproepen van onafhankelijke deskundigen die de afgelopen 20 jaar alleen maar zijn toegenomen. De milieuvervuiling door elektromagnetische straling is exponentieel gestegen, met een hele reeks gevolgen voor de volksgezondheid: diverse vormen van kanker en tumoren (hersenen, gehoorzenuw, speekselklieren, borst, ...), kinderleukemie, ziekte van Alzheimer en andere neurodegeneratieve ziekten, autisme, verminderde spermakwaliteit, staar, opening van de bloed-hersenbarrière, verminderde melatonineproductie, slaapstoornissen, depressie, zelfmoord en elektrohypersensitiviteit, waarvan de prevalentie in onze landen minstens 5% bedraagt.

Geconfronteerd met de ontkenning en het onvermogen van onze regeringen om ons en alle leven op aarde te beschermen, hebben wij besloten de Belgische regionale regeringen voor de rechter te dagen omdat zij weigeren de veiligheidsnormen van elektromagnetische straling te verlagen, zoals onafhankelijke wetenschap adviseert. Wij verklaren dat deze autoriteiten de mensenrechten, de grondwet en diverse rechtsbeginselen en wetten schenden; wij eisen een cumulatieve beschermingsnorm van 0,6 V/m (1 mW/m2)* vergelijkbaar met wat de Raad van Europa voorstelt in zijn Resolutie 1815 van 2011 en vergelijkbaar met de grenswaarden die door onafhankelijke deskundigen worden aanbevolen.

De vzw Save Belgium, lid van het Collectif stop5G.be, gaat vandaag in beroep tegen de Brusselse en Vlaamse regering. Het Collectif stop5G.be bereidt een gelijkaardig beroep voor tegen de Waalse regering.

__
* Dat is 100 keer minder dan de huidige Brusselse norm. Merk op dat de norm in Brussel in 2013 nog steeds 3 V/m (900 MHz) was. Deze norm werd in 2007 ingevoerd overeenkomstig de aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad.

Displays (publieke informatie over 5G)

Het publiek informeren is een essentieel onderdeel van onze actie. Omdat het, gezien de beperkingen van onze vrijheden, bijzonder moeilijk is om informatie te verspreiden, stellen wij plexiglas displays met folders (argumentatie) en stickers ter beschikking. Deze displays kunnen worden opgesteld in elke openbare plaats (winkels, wachtkamers, enz.) – Zie foto hiernaast (het is in het Frans maar er is een equivalent in het Nederlands).

Als u displays in uw buurt kan plaatsen, schrijf dan naar sticker@stop5g.be om het exacte adres te krijgen waar u ze kan afhalen of om een afspraak te maken.

Momenteel zijn er verdeelpunten van deze displays in Luik (Angleur), Brussel (Watermaal-Bosvoorde) en Bois de Villers (bij Namen). Contacteer ons ook als u een verdeelpunt kan organiseren bij u thuis.

Verzoek om donaties

Het Collectief stop5G.be heeft uw financiële steun nodig om huidige en toekomstige kosten te betalen voor de beroepsprocedures tegen de regionale overheden alsook voor informatiecampagnes (bv. een display met een set folders en stickers kost ongeveer 12 EUR en een A3 kleurenaffiche 1 EUR). Tot nu toe hebben wij reeds 35.000 stickers en, naast andere documenten, 15.000 folders (argumentatie) gedrukt. Het Collectief stelt zijn boekhoudkundige balans en facturen ter inzage voor alle donateurs.

Elke bijdrage, zelfs symbolisch, is welkom. Ter herinnering: het Collectief werkt enkel met vrijwilligers en wij staan open voor iedereen die wil bijdragen aan onze organisatie.

Onze bankgegevens: Collectif stop5G.be - BE06 0689 3580 7022

Rapport en hoorzittingen van de groep experten in het Waalse Parlement

Ter herinnering: in juli 2020 heeft de Waalse regering, onder leiding van minister Willy Borsus, een groep experten de opdracht gegeven de uitrol van 5G te evalueren aan de hand van verschillende criteria: milieu, volksgezondheid, economie, gegevensbeveiliging en privacy (zie het persbericht van de minister). De groep telt 13 leden, allen wetenschappers of academici, met uitzondering van Olivier de Wasseige, gedelegeerd bestuurder van l’Union wallonne des entreprises (UWE).

Uit het verslag en de hoorzittingen van de Commissie Milieu met enkele van deze experten blijkt, dat er grote meningsverschillen zijn en een gebrek aan consensus tussen de experten. Zoals in een eerdere nieuwsbrief vermeld, is dit niet verwonderlijk, gezien er in deze groep personen zijn die niet de gewenste onafhankelijkheid bezitten.

Dit geldt met name voor twee van de drie leden van de subgroep gezondheid, Anne Perrin en Isabelle Lagroye, die beiden het standpunt van de ICNIRP vertolken. De ICNIRP is een privé organisatie naar Duits recht die ten dienste staat van de industriëlen en de telecomindustrie, en tegelijkertijd de veiligheidsadviezen over blootstelling aan elektromagnetische velden opstelt (Isabelle Lagroye is lid van de ICNIRP – de Internationale Commissie voor Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling). Dit is ook het geval voor Olivier de Wasseige, een opvallend lid van deze groep: hij is niet alleen de "baas" van l’Union Wallonne des Entreprises (UWE) maar ook directeur van het FEB (Fédération des Entreprises de Belgique / Verbond der Belgische Ondernemingen) en van l’Agence du Numérique, het Waals Agentschap voor Digitalisering ("We love Digital, We know Digital, We make Digital").

Ons verzoek om Paul Héroux te horen in het Waalse Parlement

Ter herinnering: als gevolg van onze petitie is de hoorzitting van Paul Héroux in het Waalse Parlement door de voorzitter ontvankelijk verklaard. Volgens de ontvangen informatie zal de Commissie Milieu het verzoek om een hoorzitting begin mei behandelen.

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie onze vorige nieuwsbrief of de rubriek Petities op onze website.

Onze verzoekschriften tot nietigverklaring van de vijf besluiten van het BIPT werden afgewezen

Op 14 april werden onze verzoekschriften tot nietigverklaring van de vijf BIPT-besluiten, waarbij aan vijf telecomoperatoren frequentiebanden voor de uitrol van 5G werden toegewezen, door het Marktenhof te Brussel niet ontvankelijk verklaard (zie onze persberichten over deze verzoekschriften).

Onder deze omstandigheden vragen we ons af wat nog ontvankelijk isIn een volgend persbericht zullen wij dieper ingaan op dit arrest en de follow-up die moet worden gegeven.

 

 

Met vriendelijke groet,
Het coördinatiecomité van het Collectief Stop5G.be
www.stop5G.be
Ledenverenigingen van het Collectief stop5G.be

____
Het archief van de brief
Zich abonneren of uitschrijven