Français Dutch German

Verzoekschrift van het collectief stop5G.be gericht aan het parlement van Wallonië

5G: verzoek om de heer Paul Héroux, onafhankelijk deskundige, te horen in openbare zitting van het parlement van Wallonië

Het formulier

Opgelet, nadat u onderstaand formulier hebt ingevuld, zal een validatiemail worden gestuurd naar het adres dat u hebt opgegeven. Pas nadat u op de link in deze e-mail hebt geklikt, zal uw handtekening in aanmerking worden genomen.

De petitie

In mei jongstleden gaf de Waalse regering een groep experten de opdracht om voor het einde van het jaar, een rapport op te stellen en aanbevelingen te doen over de uitrol van 5G.

Het initiatief moet de bevolking geruststellen door duidelijk te maken dat er rekening wordt gehouden met de mogelijke nadelen van de uitrol, uitrol waarvan de voordelen als vanzelfsprekend worden beschouwd.

Wetenschappelijk gevalideerde richtlijnen zouden het antwoord zijn om de geplande uitrol aanvaardbaar te maken.

Wat de gezondheid betreft, blijkt uit de aanstelling van twee Franse experten, Anne Perrin en Isabelle Lagroye, dat de keuze al is gemaakt om zich te schikken naar de lakse blootstellingsnormen en de twijfelachtige werkethiek van de ICNIRP, een private organisatie naar Duits recht, in dienst van de betrokken telecomindustrie.

Om de parlementsleden écht te informeren, denken wij dat het democratisch en verstandig zou zijn om de mening te horen van de vertegenwoordigers van de zeer vele onafhankelijke wetenschappers die sinds 2017 de internationale en Europese instellingen hebben opgeroepen om een moratorium in te stellen op de uitrol van 5G.

Wij vragen u daarom te luisteren naar een internationaal erkende Franstalige expert, Paul Héroux, natuurkundige, elektrotechnisch ingenieur en professor in de toxicologie en de effecten van elektromagnetisme op de gezondheid aan de McGill Universiteit van Montréal.

De indieners

Zie de ondertekenaars

Privacybeleid

Alle verzamelde gegevens (e-mailadres, voornaam, familienaam, postadres, gebruikte taal) kunnen worden overgemaakt aan het Waalse Parlement, de ontvanger van de petitie. Merk op dat uw IP-adres niet wordt opgeslagen, deze site maakt geen gebruik van verborgen links naar andere sites en cookies (met uitzondering van technische cookies die essentieel zijn voor de werking van het formulier en die worden gewist nadat u uw handtekening noteerde of wanneer u uw browser sluit).

Uw voornaam en familienaam zijn alleen zichtbaar op de pagina met de ondertekenaars van de petitie, als u daarvoor toestemming hebt gegeven (door het betreffende vakje in het formulier aan te kruisen).

Deze gegevens worden op geen enkele andere manier gebruikt, noch worden zij doorgegeven of bekendgemaakt aan derden. Meer bepaald zal u geen enkele e-mail ontvangen van het Collectief stop5G.be, behalve de bevestigingsmail van uw handtekening en, enkel indien u daartoe uw toestemming hebt gegeven, de nieuwsbrieven van het Collectief (zie laatste alinea hieronder).

Deze gegevens worden vernietigd wanneer de petitie wordt afgesloten na de verzending van de laatste handtekeningen aan het Waalse Parlement of wanneer het doel van het verzoekschrift is bereikt.

Als u akkoord ging om u te abonneren op de nieuwsbrief van het Collectief stop5G.be, zal uw e-mailadres enkel voor dit doel worden gebruikt. Uw adres wordt niet aan derden doorgegeven. U kan zich op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief: in dat geval wordt uw adres permanent uit het nieuwsbriefbestand verwijderd.