Logo stop5G.be
 

  Collectief stop5G.be

  Persbericht van 14 juni 2020

 

De gevestigde orde van de 5G-uitrol

Print (PDF)

Op zaterdag 6 juni hadden het collectief stop5G.be samen met anderen in Brussel een kleine demonstratie georganiseerd zonder toestemming, maar met inachtneming van de social distancing, om de uitrol van 5G, een wens van de digitale lobby, aan te vechten. Een lobby die des te krachtiger is omdat zij wordt gesteund door de EU en de meeste media en politieke partijen.

Ongeveer 200 mensen, waarvan de meesten een mondmasker droegen, verzamelden zich voor de Beurs, wisselden - op de aanbevolen afstand - informatie uit en waren van plan om 5G en de gevestigde orde uit te dagen. Na het uitdelen van touwen, anderhalve meter lang om de social distancing te helpen bewaren, trok een kleurrijke ketting van manifestanten richting de Kunstberg.

Ze werden zwaar aangepakt: ter hoogte van de Grasmarkt, een smalle straat, werden ze al snel omsingeld door verschillende pelotons politieagenten. De Brusselse politie heeft, als expert in het uitvoeren van hinderlagen, een groot deel van de anti-5G-manifestanten maar ook voorbijgangers en toeristen die bang waren voor het buitensporig machtsvertoon, tegengehouden. Dit bracht de voorzorgsmaatregelen van de organisatoren van het evenement verder in het gedrang, omdat demonstranten en politieagenten steeds dichter bijeen kwamen.

Het moet gezegd dat degenen die deze technologie, ontworpen om de invasie van communicerende objecten (Internet of Things, IoT) en zelfrijdende auto's in ons dagelijks leven mogelijk te maken, aanvechten reden hebben om boos te zijn. Proximus heeft immers, profiterend van de gezondheidscrisis, geprobeerd om een 5G-netwerk uit te rollen in 30 Belgische gemeenten (een uitrol die door de meeste Waalse gemeenten wordt betwist). Het BIPT (de federale telecomregulator) heeft van zijn kant een raadpleging georganiseerd omtrent het plan dat de operatoren voorlopige rechten toekent voor het gebruik van nieuwe frequenties voor 5G, met als voorwendsel de hoogdringendheid. Het BIPT heeft dus beslist het voortouw te nemen bij gebrek aan een federale wet die de veiling mogelijk maakt van de frequenties die nodig zijn voor 5G. Ter herinnering : tegen dit plan zal het collectief stop5G.be een rechtszaak aanspannen als het ooit het daglicht ziet.

Het merendeel van de aanwezige politievrouwen en -mannen was geërgerd te worden gedwongen om de vreedzame burgers bijeen te drijven zodat de social distancing niet meer gerespecteerd kon worden. De politieagenten maakten ons duidelijk dat ze ons pas lieten gaan na vertoon van de identiteitskaart waarbij de persoonsgegevens genoteerd werden en na het in beslag nemen van alle badges, spandoeken en protestborden waarop "STOP 5G" stond (met dank aan de winkeliers die de stop5G-vlaggen verborgen hielden en demonstranten die bescherming zochten in hun winkels als gewone klanten te behandelen waarbij enkele mensen een glas thee kregen aangeboden).

Net als wij was u waarschijnlijk ook verbaasd over het verschil in behandeling door de politie die deze demonstranten ondergingen. Immers diezelfde dag demonstreerden in Luik 1000 mensen tegen racisme evenwel zonder de social ditancing te respecteren en zonder de minste reactie van de ordediensten uit te lokken. De volgende dag in Brussel hetzelfde scenario, maar met 10.000 demonstranten.

De alomtegenwoordige invloed van de lobbygroepen heeft tot gevolg dat het respecteren van de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting varieert volgens het thema. In dit geval heeft het bovendien geleid tot een ongezond en gevaarlijk spel van intimidatie in termen van besmettingsrisico, niet alleen voor de demonstranten maar ook voor de politie.

De tegenstanders van 5G mogen zich verwachten aan en moeten zich moeten voorbereiden op gelijkaardige misstanden van dit genre. In dit verband zijn de conclusies van de Raad van de Europese Unie van Telecommunicatieministers van 9 juni 2020, met als thema " De digitale toekomst van Europa vormgev en", bijzonder onthullend. Hieronder enkele fragmenten :

De Raad van de europese unie…

ONDERSTREEPT dat de COVID-19-pandemie heeft aangetoond dat snelle en alom-tegenwoordige connectiviteit nodig is, maar dat deze in veel Europese regio's nog niet aanwezig is.

VRAAGT de Commissie en de lidstaten het investeringsklimaat te verbeteren, onder meer:

i) via overheidsfinancieringsprogramma's, zo nodig op Europees niveau, ter ondersteuning van investeringen in digitale netwerkinfrastructuur met zeer hoge capaciteit, met name in landelijke gebieden;

ii) door 5G-spectrumfrequenties uiterlijk eind 2020 toe te wijzen, rekening houdend met eventuele vertragingen als gevolg van de COVID-19-pandemie, onder voorspelbare voorwaarden die bevorderlijk zijn voor investeringen;

iii) door te zorgen voor effectieve en transparante processen die de versnelde uitrol van infrastructuren met zeer hoge capaciteit, onder meer glasvezel en 5G, mogelijk maken …

35. VRAAGT de Commissie om een herzien actieplan voor 5G en 6G in te dienen, ondersteund met de nodige financieringsmaatregelen, op basis van financiering uit zowel het meerjarig financieel kader als het EU-herstelfonds …

36. BENADRUKT dat de uitrol van nieuwe technologieën, zoals 5G/6G, geen afbreuk mag doen aan het vermogen van de rechtshandhavingsinstanties, veiligheidsdiensten en het gerechtelijk apparaat om hun legitieme taken doeltreffend te kunnen uitvoeren …  BEKLEMTOONT het belang van de strijd tegen de verspreiding van onjuiste informatie over 5G-netwerken, met extra aandacht voor de valse beweringen dat die netwerken een bedreiging voor de gezondheid vormen of verband houden met COVID-19.

Ter herinnering: sinds 2012 heeft de Europese Commissie 700 miljoen euro aan publieke middelen geïnvesteerd in 5G-PPP, een publiek-privaat partnerschap voor de ontwikkeling van 5G. Sindsdien is het daar niet bij gebleven en, zoals vermeld staat in het korte fragment, is het de bedoeling om de waanzin voort te zetten die alleen mensen zonder gezond verstand of volledig verkeerd geïnformeerde mensen willen zien gebeuren. In feite heeft de lobby al het geld en alle mediakanalen die het wil, zoals te horen was in het RTBF-radioprogramma CQFD van 10 juni, dat alleen de Proximus CEO uitnodigde, waar, ondanks enkele goede vragen van de journalist, de luisteraars werden getrakteerd op een hoop onwaarheden en verkeerde informatie.

Contact

  • Francis Leboutte, 04 388 39 19
  • Paul Lannoye, 081 44 53 64
  • Stéphanie D’Haenens, 02 801 14 93

 

info-nl@stop5g.be
www.stop5G.be
____
De archieven van deze brief: stop5g.be/nl/brief/
Aanmelden en afmelden