Collectief stop5G.be
Nieuwsbrief
23 februari 2023
 

 

Inhoud

Beroep ingediend tegen het Waals 5G-decreet en verzoek om donaties

In onze nieuwsbrief van 21 augustus 2022 hebben wij vermeld dat de Waalse regering van plan is de vermogenslimieten, waarmee mobiele operatoren mogen uitzenden, te verhogen om de uitrol van 5G mogelijk te maken. Een decreet dat dit concretiseert, werd uiteindelijk op 7 december door het parlement goedgekeurd en snel in het Staatsblad gepubliceerd, wat ons tot 15 juni 2023 de tijd geeft om een beroep tot nietigverklaring in te dienen.

Concreet betekent dit decreet dat een operator die een nieuwe site wil installeren om met 5G uit te zenden, dit zou kunnen doen met een vermogen dat bijna 10 keer hoger is dan de vorige norm (hetzelfde geldt voor elk van de 3 andere operatoren die hun antennes zouden kunnen aansluiten op de zendmast van de eerste), wat verre van verwaarloosbaar is en een aanzienlijke achteruitgang betekent voor de bescherming van de gezondheid van de Walen.

Bovendien vult dit decreet geen enkele lacune van het vorige decreet (2009):

Verzoek om donaties

Momenteel kan het Collectief de toekomstige kosten betalen voor het beroep tot nietigverklaring van de Brusselse verordening over de slimme meters, waarvoor we begin februari een antwoordconclusie hebben ingediend (het beroep zelf werd ingediend in oktober 2022 - zie het bezwaarschrift hieronder en onze nieuwsbrief van 21 augustus 2022).

Om beroep te kunnen aantekenen tegen het Waalse 5G-decreet en een gelijkaardig beroep tegen de Brusselse 5G-verordening waarover zojuist is gestemd (17 februari), heeft het Collectief uw steun en die van uw naasten nodig:

Hierbij moet worden opgemerkt dat gemeenten geen bevoegdheid hebben om zich te verzetten tegen de plaatsing van antennes voor mobiele telefonie (deze antennes behoren tot "klasse 3" en zijn niet onderworpen aan een milieuvergunning).

Meer informatie

De federale regering voert onafgebroken promotie voor 5G

Net als de EU spendeert de federale regering heel veel overheidsgeld om 5G te promoten. Deze keer werden het BIPT(1) en Sciensano ingeschakeld om de website "over5G.be" te creëren, die "een kennis- en leerplatform over 5G moet zijn om de bevolking te informeren over de uitrol van 5G in België".

Eind 2022 stuurde het BIPT een brief naar de gemeenten om deze boodschap te verspreiden. Na de gebruikelijke lofzang over de voordelen van 5G, wordt vermeld dat de website over5g.be tot doel heeft "bepaalde mythes te ontkrachten die bestaan over radiofrequente elektromagnetische velden, het verband tussen mobiele telefonie en hersentumoren, de impact van 5G-straling op insecten..." en "om foutieve berichten op basis van gebrekkige wetenschappelijk studies tegen te gaan". Deze uitgebreide promotiecampagne is in tegenspraak met 70 jaar wetenschappelijk onderzoek(2) dat de toxiciteit aantoont van kunstmatige elektromagnetische straling met zeer lage frequentie (50 Hz) en radiofrequentie. De objectiviteit van de informatie wordt gewaarborgd dankzij de inzet van 4 zorgvuldig gekozen academische experts wier belangenconflicten onbekend zijn. Zo is er een professor psychologie wiens belangrijkste bijdrage hoogstwaarschijnlijk zal bestaan in het toeschrijven van elektrohypersensitiviteit aan persoonlijkheidsstoornissen.

De slotaanbeveling in deze brief is bloedserieus, zoals het hoort bij elke marketingcampagne: over5g.be biedt de burger dus volledige en objectieve informatie. Deze website in ontwikkeling geeft ook antwoorden op vragen over 5G waarmee u als gemeente geconfronteerd kan worden door uw inwoners. Wij nodigen u dan ook uit om deze website te bekijken en de wetenschappelijk gevalideerde informatie die op dit platform ter beschikking wordt gesteld, te gebruiken in uw communicatie met de burgers.”.

Via dit "leerplatform" willen de telecomlobby en de overheid ons een technologie en een maatschappijmodel verkopen waarover geen enkel democratisch debat is gevoerd en dat uitsluitend is ontworpen volgens de wetten van de markt en de financiële sector.

__

  1. BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie): een organisatie van openbaar belang met als opdracht "de belangen van de gebruikers te behartigen".
  2. Zie "Antwoord op de openbare enquête over de verhoging van de beschermingsgrens tegen elektromagnetische straling van 6 tot 14,5 V/m in het Brussels Gewest", https://www.stop5g.be/nl/htm/Antwoord-enquete-verhoging-beschermingsgrens-Brussels_aug2022.htm

Voorstel om actie te voeren

Schrijf naar de burgemeester en het schepencollege van uw gemeente om hen te informeren over de gevolgen van de uitrol van 5G, meer bepaald de biologische en gezondheidseffecten van deze elektromagnetische vervuiling, waarvoor wetenschappers ons al 70 jaar waarschuwen.

Delhaize op weg naar totale bestraling van haar klanten

Delhaize gaat er prat op dat het de eerste grote Belgische retailer is met een eigen internettoegang van 40 gigabit via het glasvezelnetwerk. Voordelen voor de klanten: "Zo zullen zij kunnen genieten van hoogtechnologische snufjes die het winkelen efficiënter, aangenamer én voordeliger maken: ‘slimme’ winkelrekken die kunnen doorgeven dat producten niet meer voorradig zijn en aangevuld moeten worden, gegarandeerd gsm bereik in de winkels en gepersonaliseerde promo’s via de Superpluskaart."

We durven wedden dat Delhaize de toegenomen vervuiling van RF-EMV in haar winkels niet zal afficheren, gezien deze "innovatieve technologie" en extreme digitalisering de "duurzame ontwikkeling" van haar supermarktketen moet garanderen.

Bronnen:

Voorstel om actie te voeren

Als u klant bent van een Delhaize-winkel, bezorg dan een brief aan de manager en het personeel waarin u hen informeert over de gezondheidsrisico's van RF-EMV-vervuiling, voor henzelf en hun klanten.

Lectuur

Het grote "chemtrails" bedrog (Arthur Firstenberg, 31 januari 2023)

U hebt waarschijnlijk wel eens gehoord van "contrails", de condensatiesporen van vliegtuigen (samentrekking van condensation en trails), en vooral van "chemtrails" (samentrekking van chemical en trails), die het resultaat zouden zijn van chemische stoffen die opzettelijk op grote hoogte worden uitgestrooid. Arthur Firstenberg schrijft de geschiedenis van de term "chemtrails", die niets anders is dan een bedrog dat een bijzonder hard leven beschoren is. Arthur Firstenberg is zeer actief in de strijd tegen elektromagnetische vervuiling, voorzitter van de Cellular Phone Task Force en auteur van een internationale petitie tegen 5G gericht aan de Verenigde Naties, de WHO, de Europese Unie, de Raad van Europa en de regeringen van alle landen. U kunt deze petitie nog steeds ondertekenen als individu of als vereniging: de website is in het Engels, maar de oproep is beschikbaar in in het Nederlands (PDF).

Lees het artikel in het Engels of in het Frans (vertaling door Collectif stop5G.be).

Waarom slimme meters goed zijn voor de nutsbedrijven en slecht voor de consumenten (CHD)

Een artikel van Suzanne Burdick, Ph.D., gepubliceerd op de website van Childrens Health Defense (CHD), 2 februari 2023.

De Franse versie (vertaling van het Collectief stop5G.be).

Recent verschenen boek over RF-EMV (december 2022)

Electromagnetic Fields of Wireless Communications: Biological and Health Effects. Dimitris J. Panagopoulos. 544 pages.

De inleiding lezen: doi.org/10.1201/9781003201052

 

Met vriendelijke groet,
Het coördinatiecomité van het Collectief Stop5G.be
www.stop5G.be
Ledenverenigingen van het Collectief stop5G.be

____
Het archief van de brief
Zich abonneren of uitschrijven