Collectief stop5G.be
Nieuwsbrief
21 augustus 2022
 

 

Inhoud

Persbericht : Nieuwe rechtszaken tegen de uitrol van 5G

In ons persbericht van 12 juni verwijzen wij naar het beroep in cassatie dat wij onlangs hebben ingesteld en naar twee nieuwe rechtszaken die wij zullen aanspannen tegen de Brusselse en de Waalse regering, die allebei van plan zijn de maximaal toegestane grenswaarden van de zendvermogens van RF-EMV (radiofrequente elektromagnetische velden of microgolven) te verhogen door mobiele telecomoperatoren.

Voor meer informatie:

Verzoek om donaties

Alle kosten voor het beroep bij het Hof van Cassatie zijn reeds volledig gedekt en we hebben min of meer het nodige bedrag voor de rechtszaak tegen de Brusselse ordonnantie. De rest zal afhangen van de donaties die we ontvangen. Daarom verzoeken wij u nogmaals uw familieleden, kennissen en netwerken te mobiliseren. Hiervoor kunnen wij u de flyer van het Collectief toesturen, die nu ook een inlegblaadje bevat over onze oproep voor donaties: u hoeft alleen maar een email te sturen naar flyer@stop5G.be met vermelding van het aantal exemplaren dat u wenst en uw postadres (wij kunnen stickers bijvoegen). Wij sturen geen affiches per post, maar de bestanden in hoge resolutie vindt u op de website bij de rubriek Promotiemateriaal.

Ter herinnering:

De Walen worden minder beschermd (persbericht van minister-president Elio Di Rupo)

Op 21 april 2022 heeft Elio Di Rupo, minister-president van Wallonië, een persbericht gepubliceerd over zijn ontwerpdecreet om de vermogenslimieten te verhogen voor mobiele operatoren om zo de uitrol van 5G mogelijk te maken:

"De Waalse regering zet een nieuwe stap in de gecontroleerde uitrol van 5G in Wallonië, met inachtneming van het voorzorgsprincipe, de volksgezondheid [...] de Waalse stralingsnorm wijzigen [...]".

Hoe durft de minister-president zich te beroepen op het voorzorgsprincipe in een persbericht waarin hij aankondigt dat de Walen in de nabije toekomst zullen worden blootgesteld aan RF-EMV met een hogere intensiteit? Misschien moet hij eraan herinnerd worden dat:

De minister-president voelt zich ongetwijfeld niet helemaal zeker van zijn stuk, want hij verbloemt de realiteit door te schrijven "[...] de Waalse stralingsnorm, vastgelegd in het decreet van 3 april 2009, te herzien door een limiet in te voeren van 9,2 V/m (bij 900 MHz) per operator [...]. Ter vergelijking: deze limiet komt overeen met een twintigste van de limiet die in de overgrote meerderheid van de Europese landen wordt aanbevolen en toegepast”.

Aangezien er volgens het persbericht tot 4 operatoren op dezelfde plaats (zendmast, enz.) met deze intensiteit kunnen uitzenden, komt deze limiet overeen met een vijfde van de limiet van sommige van onze buurlanden en niet met een twintigste.

Een andere realiteit die wordt verzwegen, is dat een operator die een nieuwe site voor 5G wil installeren, dit zou kunnen doen met een vermogen dat bijna 10 keer hoger ligt dan de huidige norm (dit geldt ook voor elk van de 3 extra operatoren die zich kunnen aansluiten op de zendmast van de eerste).

En natuurlijk wordt er met geen woord gerept over de onafhankelijke experts die grenswaarden aanbevelen die 100.000 keer lager liggen dan deze welke door onze buurlanden worden toegepast (die laatste zijn de door de ICNIRP "aanbevolen" grenswaarden die de WHO en de EU volgen).

De risico's van blootstelling aan RF-EMV tijdens de zwangerschap

Zoals u weet, zijn er talloze studies over de biologische en gezondheidseffecten van laag- en hoogfrequente kunstmatige elektromagnetische velden. Deze studie, onlangs gepubliceerd (februari 2022), over de risico's voor foetussen en baby's, is bijzonder interessant.

Volgens deze studie, waarin bestaande wetenschappelijke studies over dit onderwerp worden beoordeeld, wordt blootstelling aan RF-EMV (radiofrequente elektromagnetische velden) bij zwangere vrouwen geassocieerd met een risico op vroeggeboorte en miskraam, met schommelingen in de hartslag en de temperatuur van de foetus en met baby's die geboren worden met een kleinere schedel- en borstomtrek. Volgens een van de studies in het overzicht verhoogt het gebruik van mobiele telefoons tijdens de zwangerschap de kans op het krijgen van kinderen met spraakstoornissen. Uit een andere studie, een grote meta-analyse, blijkt dat bij een gemiddeld tot intensief gebruik van een mobiele telefoon tijdens de zwangerschap, het risico op de geboorte van kinderen met hyperactiviteit en aandachtsproblemen toeneemt.

De studie concludeert ook dat er een verband bestaat tussen blootstelling aan EMV en hormonale, thermische en cardiovasculaire veranderingen bij volwassenen.

Documenten in het Engels:

***

Ter herinnering hierbij enkele adviezen om het effect van kunstmatige EMV te beperken, nuttig voor iedereen, in het bijzonder voor zwangere vrouwen en kinderen. Het zal niemand ontgaan dat foetussen en kinderen bijzonder kwetsbaar zijn, omdat zij geen of minder beschermende botten hebben (vooral in de hersenen), omdat ze klein zijn, omdat ze groeien (snellere celdeling) en in verhouding hun lichaam meer water bevat.

Het BabySafe Project heeft een gratis brochure voor zwangere vrouwen "Wat je zou moeten weten over elektromagnetische straling en je baby". De brochure is beschikbaar in verschillende talen, waaronder Frans en Nederlands.

Gratis boeken over de vervuiling door kunstmatige EMV (PDF)

Twee nieuwe boeken zijn nu beschikbaar in PDF-formaat, in het Engels en het Nederlands:

Videofilmpjes over elektromagnetische vervuiling en 5G

Save Belgium, een vzw die lid is van het Collectief, heeft een reeks van 8 videofilmpjes van ongeveer 6 minuten, in het Nederlands en in het Frans, over elektromagnetische vervuiling: savebelgium.be.

 

Met vriendelijke groet,
Het coördinatiecomité van het Collectief Stop5G.be
www.stop5G.be
Ledenverenigingen van het Collectief stop5G.be

____
Het archief van de brief
Zich abonneren of uitschrijven