Collectief stop5G.be
Nieuwsbrief
3 juni 2021
 

 

Samenvatting

  • Publieke consultatie (tot 13 juni)
  • Manifestatie tegen de uitrol van 5G op 20 juni
  • De RTBF stelt het Collectif stop5G.be gelijk met "complotdenkers"
  • Hoorzitting in het Waals Parlement
  • Verzoekschriften tot nietigverklaring van de toewijzing van frequenties voor 5G

Publieke consultatie (tot 13 juni)

Om 5G mogelijk te maken, wil Vlaanderen de stralingsnormen voor zendantennes versoepelen.
Informatie

Manifestatie tegen de uitrol van 5G op 20 juni van 14-18u

In het kader van een nieuwe mondiale protestdag tegen de uitrol van 5G (zie www.stop5ginternational.org), organiseert het Collectief stop5G.be een demonstratie in Brussel, op het Europakruispunt. Dit is het plein voor de ingang van het Centraal Station.

Informatieve manifestatie over de schadelijke effecten van de uitrol van 5G: gezondheid, milieu (biodiversiteit), energie, klimaat en maatschappij, zonder de verspilling van niet-hernieuwbare grondstoffen te vergeten.

Kom langs bij de stand van het Collectief Stop5G.be en de andere stands van de leden van het Collectief, waaronder AREHS, Kairos, Beperk de Straling en VEHS. Wij beschikken over de volgende informatie: argumentatie tegen 5G, suggesties voor acties, dossier 5G, boeken, stickers, enz.

De affiche.

De RTBF stelt het Collectief stop5G.be gelijk met "complotdenkers"

Het was in het programma Investigation van 26 mei, " Quand le doute vire au complot” ( Wanneer de twijfel omslaat in complotdenken”) , dat de journalisten niet aarzelden om het Collectief stop5G.be gelijk te stellen met "complotdenkers".

Ziehier de 3 problematische passages verzameld en gemonteerd in een 2 minuten durende clip.

De volledige uitzending: rtbf.be/auvio/detail_investigation?id=2773404

De 3 passages :

  1. In de aftiteling (beelden van de demonstratie voor het Ministerie van Justitie, 2 seconden).
  2. Ter hoogte van minuut 15.
  3. Ter hoogte van minuut 38 en 50 seconden: hoewel de journaliste de zaak relativeert voegt zij er meteen negatief commentaar aan toe…

Hoorzitting in het Waals Parlement

In april en mei werden in het Waalse Parlement, in het kader van de Commissie Leefmilieu, verschillende hoorzittingen georganiseerd over 5G.

Op 25 mei was het de beurt aan het Collectief stop5G.be om het verzoek te verdedigen dat was geformuleerd in de petitie gericht aan het Parlement om Paul Héroux, onafhankelijk Canadees expert, te horen (de petitie gepubliceerd op de website van het Parlement werd ondertekend door enkele duizenden mensen).

Paul Héroux is doctor in de fysica en heeft een zeldzame drievoudige expertise in natuurwetenschappen, elektrotechniek en gezondheidswetenschappen. Hij is hoogleraar toxicologie en gezondheidseffecten van elektromagnetische straling aan de faculteit geneeskunde van de McGill Universiteit. Hij heeft meegewerkt aan het BioInitiative Rapport, een compilatie van 1500 bladzijden van meer dan 3000 studies over de gezondheidseffecten van elektrosmog (www.bioinitiative.org).

De diavoorstelling gepresenteerd door het Collectief (in het Frans).

Het is deze commissie die uiteindelijk zal beslissen of het verzoekschrift, geformuleerd in de petitie, al dan niet wordt ingewilligd.

Verzoekschriften tot nietigverklaring van de toewijzing van frequenties voor 5G

Onze verzoekschriften (zie persmededeling van 20 september 2020) werden niet ontvankelijk verklaard door het Marktenhof.
Het Collectief onderzoekt de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij het Hof van Cassatie.

 

Met vriendelijke groet,
Het coördinatiecomité van het Collectief Stop5G.be
www.stop5G.be
Ledenverenigingen van het Collectief stop5G.be

____
Het archief van de brief
Zich abonneren of uitschrijven