Collectief stop5G.be
Nieuwsbrief
17 maart 2021
 

 

Samenvatting

  • Onze verzoekschriften tot nietigverklaring van de vijf besluiten van het BIPT
  • Einde van de petitie gericht aan het Waals Parlement om Paul Héroux uit te nodigen voor de hoorzitting.
  • Manifestatie op zaterdag 20 maart

Onze verzoekschriften tot nietigverklaring van de vijf besluiten van het BIPT

Onze verzoekschriften tot nietigverklaring van de vijf besluiten van het BIPT, waarbij aan vijf telecomoperatoren frequentiebanden voor de uitrol van 5G worden toegewezen, zouden op 24 februari worden bepleit (zie onze persberichten voor meer informatie). Uiteindelijk is op die dag alleen de ontvankelijkheid onderzocht en zal het Hof op 23 maart 2021 hierover een uitspraak doen. Indien de beroepen ontvankelijk worden verklaard, moeten de pleidooien de daarop volgende maand plaatsvinden.

Hiernaast een foto van de demonstratie die op 24 februari voor het ministerie van Justitie werd gehouden (klik om te vergroten).

 

Einde van de petitie gericht aan het Waals Parlement om Paul Héroux uit te nodigen voor de hoorzitting

Op 15 maart 2021 is het Collectief stop5G.be gestopt met het verzamelen van handtekeningen om Paul Héroux te verzoeken aanwezig te zijn tijdens de hoorzitting in het Waalse parlement. Paul Héroux is een onafhankelijke Franstalige deskundige met internationale faam, natuurkundige en hoogleraar toxicologie en de effecten van elektromagnetisme op de gezondheid aan de McGill University in Montreal.

Na 3542 handtekeningen te hebben voorgelegd aan de voorzitter van het Parlement, Jean-Claude Marcourt, werd het verzoek van het Collectief stop5G.be immers ontvankelijk verklaard (zie de brief van de voorzitter van 9 maart 2021). Het is nu aan de Milieucommissie van het Waalse Parlement om het verzoek in te willigen. Het is onwaarschijnlijk is dat zij dit zou weigeren, gezien het expertiseverslag dat aan de Waalse parlementsleden en de regering werd voorgelegd en wat daaruit blijkt.

We herinneren eraan dat dit verslag het werk is van een groep van 13 deskundigen in opdracht van de Waalse regering, allen wetenschappers of academici, uitgezonderd Olivier de Wasseige, voorzitter van l’Union wallonne des entreprises (UWE), wiens doel was de uitrol van 5G te evalueren aan de hand van verschillende criteria: milieu, volksgezondheid, economie, gegevensbeveiliging en privacy.

Dit verslag, dat nog niet werd gepubliceerd, is niettemin het onderwerp geweest van commentaren in de pers, waaruit blijkt dat er sterke meningsverschillen zijn en dat er geen consensus bestaat tussen de auteurs van het verslag. Dit is niet verwonderlijk, vermits er in de groep experten zijn die niet de gewenste onafhankelijkheid bezitten. Dit geldt met name voor twee van de drie leden van de subgroep gezondheid, Anne Perrin en Isabelle Lagroye, die beiden het standpunt van de ICNIRP vertolken. De ICNIRP is een privé organisatie naar Duits recht die ten dienste staat van de industriëlen en de telecomindustrie, en tegelijkertijd de veiligheidsadviezen over blootstelling aan elektromagnetische velden opstelt (Isabelle Lagroye is lid van de ICNIRP – de Internationale Commissie voor Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling). Dit is ook het geval voor Olivier de Wasseige, een opvallend lid van deze groep: hij is niet alleen de "baas" van de UWE maar ook administrateur van het VBO en van l’Agence du Numérique (Waals Agentschap voor Digitalisering : "We love Digital, We know Digital, We make Digital"), enz.

Aanvullende informatie:

Manifestatie tegen de uitrol van 5G

In het kader van een nieuwe mondiale protestdag tegen de uitrol van 5G (zie www.stop5ginternational.org), organiseert het Collectief stop5G.be een demonstratie in Brussel, op het Europakruispunt (Zaterdag 20 maart 2021, 14 – 16 u). Dit is het plein voor de ingang van het Centraal Station.

  • Tegen de versnelling, de vernietiging van de natuur en de verspilling van grondstoffen.
  • Voor het behoud van onze gezondheid, een menswaardige samenleving en de bescherming van het klimaat.
  • Omdat 5G overbodig en schadelijk is.

Informatieve manifestatie over de schadelijke effecten van de uitrol van 5G: gezondheid, milieu (biodiversiteit), energie, klimaat en maatschappij, zonder de verspilling van niet-hernieuwbare grondstoffen te vergeten.

Kom langs bij de stand van het Collectief Stop5G.be en de andere stands van de leden van het Collectief, waaronder AREHS, Kairos, Beperk de Straling en VEHS. Wij beschikken over de volgende informatie: argumentatie tegen 5G, suggesties voor acties, dossier 5G, boeken, stickers, enz.

De affiche.

 

Met vriendelijke groet,
Het coördinatiecomité van het Collectief Stop5G.be
www.stop5G.be
Ledenverenigingen van het Collectief stop5G.be

____
Het archief van de brief
Zich abonneren of uitschrijven