Collectief stop5G.be
Nieuwsbrief
24 september 2020
 

Hallo,

In de eerste plaats dank aan alle donateurs! Dankzij jullie konden we bijna 10.000 € inzamelen om de gerechtskosten te betalen voor de vijf beroepen die we hebben aangetekend tegen het BIPT, dat aan vijf telecomoperatoren voorlopige gebruiksrechten toekende voor frequenties voor de uitrol van 5G (zie ons persbericht van 16 september, www.stop5g.be/nl/#com).

De tekst van het beroep zal gepubliceerd worden op de website van het Collectief, nadat het BIPT dit heeft gedaan op zijn website (het is daartoe wettelijk verplicht).

Overzicht

  • Manifestatie tegen 5G op zaterdag 26 september 2020 in Brussel, van 14 tot 17 uur
  • Argumentatie en affiche stop5G van het Collectief
  • Model motie voor acties op gemeentelijk vlak
  • Slideshow
  • Sciensano geeft de bevolking verkeerde informatie

Manifestatie tegen 5G op zaterdag 26 september 2020 in Brussel, van 14 tot 17 uur

Hieronder volgt meer informatie over de aankondiging die we in de vorige brief deden:

In het kader van een nieuwe mondiale protestdag tegen de uitrol van 5G (zie www.stop5ginternational.org), organiseert het Collectief stop5G.be een demonstratie in Brussel, op het Europakruispunt. Dit is het plein voor de ingang van het Centraal Station.

Informatieve manifestatie over de schadelijke effecten van de uitrol van 5G: gezondheid, milieu (biodiversiteit), energie, klimaat en maatschappij, zonder de verspilling van niet-hernieuwbare grondstoffen te vergeten.

Kom langs bij de stand van het Collectief Stop5G.be en de andere stands van de leden van het Collectief, waaronder AREHS en Kairos. Er is ook een stand van medische professionals. Wij beschikken over de volgende informatie: argumentatie tegen 5G, suggesties voor acties, dossier 5G, boeken, stickers, enz.

De affiche.

Argumentatie en affiche stop5G van het Collectief

Ter gelegenheid van de manifestatie op 26 september publiceert het Collectief een update van zijn argumenten.

Wil u de argumentatie afdrukken, dan hebt u de keuze tussen 2 versies: met gedetailleerde lay-out (A4 om in tweeën te vouwen) of met eenvoudige lay-out (A4 recto verso). Er is ook een bijbehorende affiche beschikbaar.

Zie www.stop5g.be/nl/htm/argumentatie.htm

Model motie voor acties op gemeentelijk vlak

In het onderdeel Acties van de site zal het Collectief binnenkort suggesties doen voor acties op gemeentelijk niveau (interpellatie van het College, voorbeeldmotie...). Er is nu een model van de motie beschikbaar: in PDF en voor tekstverwerking (momenteel alleen in het Frans).

Slideshow

Een van de slideshows van het Collectief (presentaties, PDF) is zojuist bijgewerkt en is hier beschikbaar : stop5g.be/fr/#diapo (in het Frans).

Sciensano geeft de burgers verkeerde informatie

Een open brief van het Collectief (Paul Lannoye) aan Sciensano:

Van een openbare instelling die verantwoordelijk is voor het informeren van de burgers van ons land rond volksgezondheidsproblemen, wordt verwacht dat zij haar acties op feiten baseert en wetenschappelijk gefundeerde argumenten gebruikt om haar uitspraken te onderbouwen.

Uit het persbericht van 8 juni, dat onder verantwoordelijkheid van mevrouw Ledent is gepubliceerd, kan gemakkelijk worden afgeleid dat dit niet het geval is. In plaats van correcte informatie te verstrekken, is deze tekst een eenzijdig en volledig partijdig pleidooi voor de invoering van 5G, die tot slot wordt gepresenteerd als een onmisbaar instrument voor de toegang tot de hulpdiensten via het mobiele telecommunicatienetwerk, toegang die zonder dit instrument in gevaar zou worden gebracht!

Deze tekst is zo bedroevend dat het mij in eerste instantie de meest redelijke houding leek hem te negeren. Dat was een vergissing. Sindsdien hebben de woordvoerders van de telecomoperatoren, over wiens standpunten in de media veel wordt bericht, de tekst gebruikt als een bewijs van de relevantie van hun project. Bovendien heeft een Brusselse parlementariër de tekst gebruikt als basis voor een lasterlijk en karikaturaal publiek betoog tegen de oppositie tegen 5G.

Verder lezen (in het Frans).

 

Met vriendelijke groet,
Het coördinatiecomité van het Collectief Stop5G.be
www.stop5G.be
Ledenverenigingen van het Collectief stop5G.be

____
Het archief van de brief
Zich abonneren of uitschrijven