Collectief stop5G.be
Nieuwsbrief
10 augustus 2020
 

 

Samenvatting

  • Oproep tot donaties voor de financiering van het beroep tegen de toekenning van frequenties voor 5G
  • Boycot tegen 4G (en 5G)
  • Klacht tegen de RTBF-columnist Amid Faljaoui en klacht wegens fake news
  • Betoging tegen 5G op 26 september 2020 in Brussel
  • Varia

Oproep tot donaties voor de financiering van het beroep tegen de toekenning van frequenties voor 5G

Het Collectief stop5G.be gaat beroep aantekenen tegen de toekenning van frequenties voor de uitrol van 5G, zoals aangekondigd in ons persbericht van 19 juli en in vorige berichten.

We hebben uw financiële steun nodig om deze kosten, geschat op 6500 €, te dekken. We danken u bij voorbaat voor uw giften op de rekening van het Collectief Stop5G.be
BE14 0882 9050 4483 (deze rekening wordt enkel gebruikt voor deze fondsenwerving).

De huidige rekeningstand staat bovenaan de homepagina van de website van het Collectief; en wordt minstens elke dinsdag bijgewerkt.

4G (en 5G) boycotten

De voortdurende toename van elektromagnetische vervuiling is een gevolg van onze levensstijl en dagelijkse keuzes. Onze gewoontes veranderen zou onze gezondheid en de natuur ten goede komen, bijvoorbeeld door ons mobiel datagebruik te verminderen, door de voorkeur te geven aan bekabelde verbindingen, waarbij het ideaal is om niet meer draadloos te communiceren en een vorm van digitale soberheid aan te nemen.

Als u een GSM of een smartphone hebt en overtuigd bent van de vernietigende invloed die 5G zal veroorzaken, is het zinvol om uw apparatuur te beperken tot het gebruik van 2G, en 3G wanneer dat echt nodig is (bij 4G-telefoons kan je het de netwerk selecteren en instellen, bijvoorbeeld: 4G, 3G en 2G - 3G en 2G - enkel 2G). Merk op dat er wetenschappelijke studies zijn die bewijzen dat 3G meer cellulaire DNA-breuken veroorzaakt dan 2G. Wat 4G betreft zijn er, voor zover wij weten, geen wetenschappelijke studies die de toxiciteit vergelijken met 2G en 3G.

Door 4G (of hoger) te boycotten, laat u de operators weten dat u tegen de uitrol van 5G bent en, nog belangrijker, dat u de winstgevendheid ervan in gevaar brengt.

Klacht tegen de RTBF-columnist Amid Faljaoui en klacht wegens fake news

In zijn economische kroniek van 16 juli, gepubliceerd op de website van de RTBF en op Classic 21, maakte Amid Faljaoui bijzonder schokkende opmerkingen over burgers die de uitrol van 5G weigeren*. Volgens hem zouden hun argumenten "fantasie" en "een light-samenzwering" zijn ; deze burgers zouden het slachtoffer zijn van "psychologische vooringenomenheid" die hen zou beletten alle voordelen van 5G ten volle te waarderen en dit burgerverzet zou het resultaat zijn van "irrationele discussies".

Dit discours, dat lasterlijk en zelfs beledigend is, kan geen enkele zichzelf respecterende journalist rechtvaardigen, dat bovendien nog uitgezonden is door een openbare omroep.

Om zijn discours met feiten te onderbouwen, brengt Amid Faljaoui, alleen argumenten aan die getuigen van een verwarrende domheid, zoals dat 5G een revolutie zal teweegbrengen in de geneeskunde, omdat online consultaties makkelijker zouden zijn vermits dan meer data per seconde kan verstuurd worden.
Afgezien van het feit dat het uiterst twijfelachtig is of geneeskunde op afstand gunstig zou zijn voor iedereen, heeft Amid Faljaoui wellicht nog nooit gehoord van glasvezel kabel, waarmee gegevensoverdracht veel sneller gaat dan met 5G en daarnaast ook nog betrouwbaarder is .
Op die manier profileert Faljaoui zich als een simplistische propagandist van een omstreden technologie: dat is zijn recht, maar onaanvaardbaar op openbare media, zeker met zijn minachtende en beledigende houding tegenover burgers met een andere mening dan de zijne.

Het Collectief stop5G.be stelt voor dat u een schriftelijke klacht over dit artikel stuurt naar de Ombudsdienst van de RTBF en een verontschuldiging of een recht op antwoord vraagt.

Deze dienst dient binnen 30 dagen na ontvangst van uw klacht te reageren. Indien de RTBF niet antwoordt of indien het antwoord onbevredigend is, kan u contact opnemen met de Ombudsdienst van Wallonië en de Federatie Wallonië-Brussel (www.le-mediateur.be).
Daarnaast kan u in uw klacht ook het fake news vermelden, verspreid door veel media, politici en lobbyisten, dat de EU de uitrol van 5G zou opleggen zoals op deze webpagina van de RTBF.

Dat is niet correct: op de website van de EU over de digitale strategie en de veiligheidsnormen voor elektromagnetische straling staat, "Het beleid inzake bescherming van de gezondheid is een bevoegdheid van de lidstaten, zij zijn vrij om strengere eisen te stellen".

Dit betekent dat een staat of een gewest zodanige normen kan vaststellen dat de uitrol van 5G onmogelijk of bijna onmogelijk is, zoals momenteel het geval is in het Brussels Gewest (zie de EU website).

Er zijn twee manieren om contact op te nemen met de Ombudsdienst van de RTBF:

1) Het formulier invullen op deze pagina

www.rtbf.be/entreprise/contact-et-question/mediation/detail_plaintes-et-interpellations?id=9309357

2) Per post naar het adres

RTBF Médiation
Reyerslaan 52 (bus 30)
1044 Brussel

__
* Lees of luister naar de kroniek van Amid Faljaoui:

Betoging tegen 5G op 26 september 2020 in Brussel

In het kader van een nieuwe wereldwijde protestdag tegen 5G (zie www.stop5ginternational.org), organiseert het Collectief Stop5G.be een betoging op het Europakruispunt, voor de hoofdingang van het Centraal station, te Brussel op zaterdag 26 september 2020, van 14u tot 17u. Meer informatie volgt nog.

Verzoek om hulp: gelieve ons te contacteren als u kan helpen bij de voorbereiding van de manifestatie. We hebben vooral tafels en partytentjes (± 3 x 3 m) nodig en mensen die ze ter plaatse kunnen brengen.

Varia

Nieuw artikel van het Collectief: "5G, elektrosmog in gezondheid".

Het gaat in het bijzonder over de normen en de impact van radio-frequente straling (RF-straling) op het immuunsysteem. Zie www.stop5g.be/nl/#info

ICNIRP, het speerpunt van de telecomlobby

In juni 2020 publiceerden Klaus Buchner en Michèle Rivasi, leden van het Europees Parlement, een rapport over de onafhankelijkheid van de Internationale Commissie voor Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling (ICNIRP). De ICNIRP stelt aanbevelingen (normen) op die door de WHO, de EU en de meeste landen in de wereld worden opgevolgd.

De conclusie van dit verslag :
"Voor echt onafhankelijk wetenschappelijk advies kunnen en mogen we niet vertrouwen op de ICNIRP. De Europese Commissie en de nationale regeringen van landen zoals Duitsland moeten de financiering van ICNIRP stopzetten.

De samenvatting en het rapport (beschikbaar in het Engels en Frans).

Speciale editie van Kairos over 5G

De speciale editie van Kairos gewijd aan 5G (in het Frans) is te koop in de krantenwinkel voor € 8 en per post voor € 11 (stuur een email naar commande@kairospresse.be en stort € 11 op rekening BE81 5230 8062 1324 op naam van Kairos asbl). Meer informatie op Kairospresse.

Stickers

Kleine stickers van 3 x 3 cm (voor op de fiets…) zijn beschikbaar. Voor bestellingen, zie www.stop5g.be/nl/#mob.

 

Met vriendelijke groet,
Het coördinatiecomité van het Collectief Stop5G.be
www.stop5G.be
Ledenverenigingen van het Collectief stop5G.be

____
Het archief van de brief
Zich abonneren of uitschrijven